ન્યૂઝ 24.com | BREAKING | એસઆઈયુ સ્પેશિયલ ટ્રિબ્યુનલે ગauટેંગ અનિયમિત પીપીઈ ટેન્ડર, પેન્શન અવરોધિત કરવાથી જોડાયેલા ખાતાઓને સ્થિર કર્યા

0
7
ન્યૂઝ 24.com | BREAKING | એસઆઈયુ સ્પેશિયલ ટ્રિબ્યુનલે ગauટેંગ અનિયમિત પીપીઈ ટેન્ડર, પેન્શન અવરોધિત કરવાથી જોડાયેલા ખાતાઓને સ્થિર કર્યા

Translating…

Doctors making use of personal protective equipment (PPE).

Scientific doctors making expend of non-public keeping equipment (PPE).

  • The SIU has obtained an portray to freeze the monetary institution accounts of no no longer as a lot as 40 entities linked to an irregularly obtained PPE delicate by the Gauteng Division of Effectively being.
  • Amongst these have been accounts linked to Ledla Structural Construction, Royal Bhaca Initiatives and Mediwaste.
  • The SIU special tribunal additionally interdicted the pension fund of used Gauteng health division chief monetary officer Kabelo Lehloenya.

The Special Investigating Unit (SIU) on Thursday obtained a court portray to freeze the accounts of 40 entities linked to an irregularly obtained personal keeping equipment (PPE) delicate from the Gauteng health division.

Amongst these have been accounts linked to Ledla Structural Construction, Royal Bhaca Initiatives and Mediwaste, who’re on the centre of a PPE delicate scandal that has gripped the provincial Division of Effectively being.

On Thursday, SIU Special Tribunal Elevate Billy Mothle issued an portray to freeze R38.7 million that is due for restoration.

“The implementation of the contract for the provide and delivery of diverse Covid-19 personal protection equipment (PPE) objects, purportedly by the Gauteng Division of Effectively being to the main respondent on 6 April 2020, is suspended and the main to forty 2d respondents are interdicted from giving attain thereto,” he ordered.

SIU Special Tribunal spokesperson Selby Makgotho confirmed that the portray became handed down on Thursday.

“Within the papers sooner than the Special Tribunal, Ledla Structural Construction (Pty) Ltd became awarded a contract by the Gauteng Division of Effectively being for the provide of Covid-19 objects, which the SIU contends, became unlawfully, irregularly and corruptly awarded, and at prices which have been grossly inflated formulation in excess of market related prices. The contract became awarded on the 6thApril, 2020,” he acknowledged.

“Ledla Structural Construction (Pty) Ltd therefore transferred a huge allotment of the proceeds it received into diverse banking accounts belonging to entities and folks, which funds, the SIU contends in court papers, are inclined to be forfeited to the utter.”

IOL reportedthat the Gauteng health division paid Royal Bhaca Initiatives no no longer as a lot as R80 million for PPE thru a entrance company identified as Ledla Structural Construction.

Bhaca Initiatives is owned by Madzikane ll Thandisizwe Diko, the husband of President Cyril Ramaphosa’s spokesperson, Khusela Diko. He’s a respondent within the topic.

IOL reported that Ledla, based in Boksburg, received the funds between 20 and 27 July even if it did no longer appear on the original list of 75 successful bidders who benefitted from R2.2 billion price of PPE contracts in Gauteng.

Pension

The resolve further ordered that the pension fund of Kabelo Lehloenya, used chief monetary officer of the Gauteng health division, be frozen and no longer be released to him.

He has been identified as having signed off on irregular PPE contracts to the tune of R2 billion.

The court interdicted the MEC for health and the Executive Workers Pension Fund from releasing the pension to Lehloenya.

“The Special Tribunal held that civil restoration lawsuits against Lehloenya be instituted inside 15 days of the granting of the portray for restoration of monetary damages suffered by the Division due to the actions of illegality, misconduct and acts of dishonesty,” Makgotho acknowledged in a press originate.

He acknowledged by formulation of the portray, the respondents have except 6 October to expose space off why the portray would possibly well unruffled no longer be made final.

Did it’s seemingly you’ll well comment on this article?Subscribe to Info24and add your hiss to the conversation.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here