ન્યૂઝ 24.com | કેલિફોર્નિયામાં કિયા ક્લાસિક નવીનતમ એલપીજીએ રદ

0
9
ન્યૂઝ 24.com | કેલિફોર્નિયામાં કિયા ક્લાસિક નવીનતમ એલપીજીએ રદ

Translating…

The Kia Primary, scheduled for 24-27 September in Carlsbad, California, has been cancelled, theLPGAtalked about on Thursday.

“We devour all of the efforts by Kia to try to diagram this tournament happen this yr, and we recognize forward to taking half in over again at lovely Aviara Golf Membership in 2021,” LPGA Commissioner Mike Whan talked about in a statement.

The match, acquired closing yr by Japan’s Nasa Hataoka, became first and fundamental scheduled for March, however pushed to September because the LPGA calendar became hit arduous by the coronavirus pandemic.

Tournaments scheduled in China and Taiwan in October had been cancelled this month.

The tour played four events before the Covid-19 pandemic compelled a five-and-a-half month fracture.

Since resuming, the tour has executed three events, and the Ladies folk’s British Initiate is being played this week in Scotland.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here